با پسر مورد علاقه ام به مسافرت رفتم / پاک آبرویم پیش خانواده ام رفت

یک روز در یکی از شبکه های اینترنتی با سامان آشنا شدم. کم کم ارتباط مان صمیمی تر شد.

۲ بیشتر ۰ نظر

بایدها و نباید ها در روابط دختران و پسران

 با بررسی روابط موجود بین دو جنس مذکر و مؤنث در جامعه ما ، می توان دسته های مختلفی از رفتار را مشاهده کرد که هریک از این نوع برخوردها ارتباط مستقیمی با عوامل تعیین کننده رفتار ، از جمله سطح تحول شخصیت، سطح تحول هوش،و تراز فرهنگی انسان دارد .

۳ بیشتر ۰ نظر